tisdag 18 augusti 2009

Idag har jag uträttat stordåd!

Eller… ja… det beror förstås på hur man ser på saken.

Jag tycker nog att om man inte arbetar i kommunen men ändå lyckas påverka politiker till att både fatta beslut och dessutom genast beordra genomförande så kan det nog klassas som stordåd, även om dådet i sig inte är så världsomvälvande. Ändock. Utan tvekan är det ganska trevligt att inte bara få vad man önskar, utan också ett tack från både nämndordförande och chef.

Så vad har jag då uträttat? Tja… i dessa tider av svininfluensor och mördarsniglar har jag använt väl beprövad erfarenhet av opinionsbildning. Genom att hänvisa till vetenskapligt skolade källor har jag fått kommunen att säga ja till att börja använda handsprit för personal och barn i stadens skolor och förskolor. Yippie! Handsprit är nämligen ett säkert sätt att döda virus på och hindra smittspridning, det verkar fler och fler smittskyddsläkare och forskare vara eniga om. Dessutom är användning av denna typ av sprit, i motsats till annan typ av sprit, samhällsekonomiskt mycket försvarbart, ja rent av lönsamt.

Nu är jag ju dock ganska luttrad i politiska sammanhang och tar de så kallade löftena och besluten med en stor nypa salt. Jag lutar mig därför tillbaka och börjar, liksom Greven av Monte Christo i sin fångenskap, rita ett sträck för var dag som går innan jag faktiskt ser handsprit användas på vår egen förskola. Ska jag göra en vild gissning lär sträckens antal kunna bli högst ansenlig. Och då menar jag inte nödvändigtvis att det är politikernas eller skolchefens fel att beslutet inte genomförs.

Kanske ska vi ha en vadslagning här rent av? Vad är er gissning kära läsare?

1 kommentar:

Lilo sa...

I kommunen där jag arbetar har det gått ut direktiv att man i skolor och på förskolor bör använda handsprit. Så varför skulle de inte det hos er?? Kanske borde ha en dos själv också så jag inte börjar grymta snart...